Liên hệ

Thông tin liên hệ:

  • Tên: Nguyễn Minh Đức
  • Hà Nội – Việt Nam
  • Facebook
  • Email: support@minhduc.dev

– minhduc.dev là một trang web cá nhân của tôi, nơi tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và dự án về lập trình, thiết kế và công nghệ.
– Tôi là một lập trình viên đam mê, có kinh nghiệm làm việc với nhiều ngôn ngữ, công cụ và nền tảng khác nhau.
– Tôi cũng là một người yêu thích học hỏi, thử thách bản thân và sáng tạo những sản phẩm có ích cho cộng đồng.
– Tôi mong muốn minhduc.dev sẽ là một nơi để tôi giao lưu, chia sẻ và hợp tác với những người có cùng niềm đam mê và mục tiêu.
– Nếu bạn quan tâm đến những gì tôi làm, bạn có thể theo dõi trang web của tôi, hoặc liên hệ với tôi qua email, facebook hoặc github.